Över 200 000 artiklar är redo att skickas

Köp nu, betala senare med Klarna

Över 200 000 artiklar är redo att skickas

Köp nu, betala senare med Klarna

Användarvillkor

Användaravtal för Finnish Design Shop

1. Parter i detta avtal
2. Användning av Tjänsten
3. Registrering
4. Användaransvar
5. Integritetspolicy
6. Beställnings- och betalningsvillkor
7. Produktpriser
8. Leverans
9. Avbeställningar och returer
10. Ändringar av Tjänsten och detta avtal
11. Jurisdiktion och lösning av tvister
12. Språket i detta avtal

1. Parter i detta avtal
Detta användaravtal (hädanefter kallat Avtalet) innehåller villkoren för användningen av webbtjänsten finnishdesignshop.com (hädanefter kallad Tjänsten) som ägs av Finnish Design Shop Oy (nedan kallad Tjänsteleverantören). När en person (hädanefter kallad Användaren) slutför registreringsprocessen eller beställer produkter, samtycker hen till detta avtal.

Kontaktuppgifter för Tjänsteleverantören:
Finnish Design Shop Oy / FinnishDesignShop.com
Aviatie 2, 20360 Åbo, Finland

2. Användning av Tjänsten
2.1. Tjänsten är avsedd för privatpersoner, institutioner och företag som bor eller som finns i de länder som anges på Tjänstens webbplats.
2.2. Returpolicyn gäller inte beställningar gjorda av institutioner eller företag.
2.3. Du måste vara arton år eller äldre för att beställa produkter från Tjänsten.
2.4. Allt i Tjänsten, inklusive bilder, ritningar, ljud, grafik och text, är skyddade av världsomspännande upphovsrätt och andra äganderättslagar och fördragsbestämmelser. Tjänsteleverantören ger dig en begränsad licens för åtkomst och personligt bruk av denna webbplats men inte att ladda ner, förutom vid en specifik inbjudan, eller att duplicera, sälja eller modifiera någon del av denna webbplats utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Tjänsteleverantören.

3. Registrering
3.1. Användaren kan registrera sig genom att fylla i formuläret och välja ett användarnamn och lösenord. För att registrera sig måste Användaren uppge sitt riktiga namn, adress, telefon- eller mobilnummer och e-postadress. Utöver ovan nämnda uppgifter ska institutions- och företagskunder ange handelsregisternummer och momsregistreringsnummer.
3.2. Genom att registrera sig garanterar Användaren att hen har läst bestämmelserna i detta avtal, samtycker till dessa bestämmelser och förbinder sig att följa dessa bestämmelser.
3.3. Användaren som beställer på uppdrag av ett företag garanterar att hen har tillräcklig behörighet att beställa varorna i fråga och binda företaget till detta avtal.
3.4. Att registrera sig är helt kostnadsfritt.

4. Användaransvar
4.1. Användaren tar ansvar för alla aktiviteter som sker med hens konto eller lösenord. Användaren är ensamt ansvarig för att upprätthålla säkerheten för hens lösenord.
4.2. Användaren garanterar till Tjänsteleverantören att informationen som hen tillhandahåller under registreringsprocessen (och varje meddelande om ändring av sådan information) är sann och korrekt.
4.3. Användaren garanterar att hen är över 18 år.

5. Integritetspolicy
5.1. Tjänsteleverantören har åtagit sig att respektera Användarens integritet enligt EU:s lagstiftning om dataskydd och integritet. Se vår integritetspolicy.

6. Beställnings- och betalningsvillkor
6.1. När en beställning görs med Tjänsten ingås ett bindande försäljningsavtal mellan Användaren och Tjänsteleverantören då Användaren får en orderbekräftelse via e-post där tillgängligheten och den beräknade leveranstiden bekräftas.
6.2. Om inte annat avtalats av Tjänsteleverantören, måste betalning tas emot av Tjänsteleverantören innan en beställning godkänns.
6.3. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att avvisa alla beställningar efter eget gottfinnande.

7. Produktpriser
7.1. Produktpriset är det visade pris som anges för varan hos Tjänsten vid beställningstillfället.
7.2. Leveransavgifterna varierar beroende på fraktdestination och anges i kassan för varje beställning.
7.3. Alla produktpriser visas i AUD, CAD, CHF, CNY, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, NZD, SEK, SGD, eller USD beroende på det land som leveransen ska ske till.
7.4. Skatter och avgifter
7.4.1. För EU-länderna och Förenade kungariket (gäller från 1 januari 2021) är alla visade priser inklusive moms (mervärdesskatt).
7.4.2. Alla leveranser till länder utanför EU (förutom Australien, se 7.4.3. och Förenade kungariket) sker på DDU-basis (Delivered Duty Unpaid) och alla produktpriser som visas är exklusive alla skatter och avgifter. En Användare från ett land utanför EU är ansvarig för alla importtullar, tullar och lokala försäljningsskatter som tas ut av destinationslandet.
7.4.3. Från och med 1 juli 2018 sker alla leveranser till Australien på DDU-basis (Delivered Duty Unpaid) och alla produktpriser som visas är exklusive alla skatter och avgifter. För försändelser med ett totalt värde över 1 000 AUD är Användaren ansvarig för alla importtullar, tullar och lokala försäljningsskatter som tas ut av destinationslandet. För försändelser på 1 000 AUD eller mindre, läggs GST (skatt på varor och tjänster) på med 10 % av priset i kassan. Finnish Design Shop samlar in och betalar GST till Australian Tax Office (ATO) i enlighet med australiensisk lagstiftning. Användaren är ansvarig för alla andra importtullar, tullavgifter och lokal moms som tas ut av destinationslandet.

8. Leverans
8.1. Leveransavgifterna varierar beroende på fraktdestination och anges i kassan för varje beställning.
8.2. Leveranstiderna varierar från produkt till produkt. Leveranstiden avgörs av produktens tillgänglighet och beställningens destination.
8.3. Tjänsteleverantören ska inte hållas ansvarig för förseningar i utförandet eller underlåtenhet att utföra detta avtal eller förpliktelser enligt detta, som direkt kan hänföras till orsaker utanför dess rimliga kontroll (force majeure), inklusive men inte begränsat till naturkrafter, bränder, strejker, arbetskonflikter, krig, handlingar eller ingripanden från någon statlig myndighet, fel hos en allmän operatör, leverantör, maskinvara, programvara, webbläsare eller kommunikationsutrustning, eller nätverksfel, överbelastning eller funktionsfel.
8.4. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten till separata leveranser av olika produkter som beställdes samtidigt.
8.5. Tjänsteleverantören tar ansvar för förlust och skada på produkten som uppstått under leveransen.

9. Avbeställningar och returer
9.1. Användaren (förutom institutioner och företag) har trettio dagars rätt att returnera eller byta en produkt enligt finsk konsumentskyddslagstiftning. Denna returpolicy omfattar inte produkter som produceras eller ändras i enlighet med kundens önskemål.
Kunden har rätt att returnera en produkt om
1. beställningen har annullerats enligt villkoren genom att meddela Finnish Design Shop inom 30 dagar efter leverans
2. produkten inte har använts
3. produkten är i samma skick som då kunden fick den och alla delar av produkten ingår i paketet, och
4. produkten har packats om i originalförpackningen eller motsvarande.
9.3. Produkten ska skickas tillbaka omedelbart efter en returbegäran.
9.4. Vid retur av produkter ansvarar Användaren själv för risken för eventuella skador.

10. Ändringar av Tjänsten och detta Avtal
Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i Tjänsten, riktlinjerna och detta Användaravtal.

11. Jurisdiktion och lösning av tvister
Detta Användaravtal kommer i alla avseenden att tolkas och verkställas i enlighet med lagarna i Republiken Finland. Eventuella avtalstvister avgörs i första hand genom förhandlingar, i andra fall avgörs tvister vid Helsingfors tingsrätt i Finland.

12. Språket i detta Avtal
Parterna har kommit överens om att detta Avtal och tillhörande dokument ska skrivas på engelska.