FLOW, FIX & FLOURISH

Sustainable design increases happiness

Bra design är i grunden hållbar, eftersom den kan användas i flera århundranden under rätt förhållanden. Design tar man hand om, och man reparerar, sköter om och för den vidare, vilket innebär att den sprider glädje från generation till generation.

Vi väljer ut, säljer och levererar design till hundratals kunder över hela världen varje dag, och därför vill vi titta närmare på hur hållbart vårt eget agerande är. Designvärlden är ännu inte i mål med sitt hållbarhetsarbete – istället är det fortsatta insatser som gäller. Vi har expertkunnandet och drivet för att kunna göra det lilla extra.

Vi på Finnish Design Shop har tagit fram en hållbarhetsstrategi som både hjälper oss att identifiera utvecklingsområden och sporrar oss till att ställa högre krav på oss själva och våra samarbetspartners. Vi har delat upp vårt hållbarhetsarbete i tre delar: Flöde, som syftar på lösningar för cirkulär ekonomi och hållbar logistik. Fix, som handlar om att välja ut produkter på ett ansvarsfullt sätt samt om vår egen roll i att möjliggöra hållbara produktval. Blomstra, som avser vår personals välmående och att vi främjar aktiviteter som stämmer med våra värderingar, både inom området design och i samhället i stort.

Vår hållbarhetsstrategi är baserad på FN:s globala mål för hållbar utveckling. De viktigaste målen för vår verksamhet är Hållbar konsumtion och produktion (12), Klimatåtgärder (13), Ekosystem och biologisk mångfald (15), Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (8), Jämställdhet (5) samt God hälsa och välbefinnande (3).

Flow

Vi sätter bra design i rörelse.

Produkter med lång livslängd och lösningar för cirkulär ekonomi är kärnan i vår verksamhet, och vi arbetar för att säkerställa att produkterna når sina nya hem med lägsta möjliga utsläppsnivåer. Vi förbinder oss att vara 100 procent koldioxidneutrala genom att kompensera utsläpp från vår verksamhet från 2021 och framåt.

Fix

Vi stakar ut kursen mot mer hållbara val.

I vårt noggrant handplockade sortiment hittar du design vars kvalitet och estetik står emot tidens tand, och som också har klarat vår hållbarhetsbedömning. Dessutom utvecklar vi våra förpackningar med miljön i åtanke.

Flourish

Vi skapar en blomstrande gemenskap tillsammans med alla designvänner.

Vi stöder formgivare och partners som delar vår passion för högkvalitativ design och hållbarhet. Vi tar hand om vår personal och främjar mångfalden inom designbranschen.

Flow

Vi sätter bra design i rörelse.

Våra åtgärder:

 • Vi erbjuder Franckly, en dedikerad marknadsplats för begagnad design, för närvarande tillgänglig i 23 europeiska länder
 • Vi erbjuder en design-leasingtjänst för företag i Finland
 • Vi hjälper till att ytterligare förlänga livslängden på produkter med reservdelar – kontakta oss
 • Vi erbjuder miljövänliga leveransalternativ
 • Vi minimerar utsläppen mot kolneutralitet
 • Vårt logistikcenter har utformats enligt miljöstandarderna för BREEAM-certifieringens Excellent-nivå och drivs med geotermisk och helt förnybar energi
 • Vi kompenserar vårt koldioxidavtryck från och med 2021 genom att skydda skogarna i Finland – läs mer om våra klimatåtgärder och vårt första bevarandeprojekt

1.

Som en ständigt växande organisation inom designområdet är det vår plikt att leverera beställningar över hela världen på ett så hållbart sätt som möjligt. Vi strävar efter att minimera våra utsläpp inom alla delar av vår verksamhet. Med hjälp av våra logistikpartners erbjuder vi leveransalternativ med låga utsläpp. Dessutom har vårt logistikcenter i Åbo, Finland, utformats enligt miljöstandarderna för BREEAM-certifieringens Excellent-nivå. Vi beräknar och kompenserar årliga utsläpp från vår direkta verksamhet och kundleveranser från och med 2021 genom att skydda skogarna. Läs mer om våra klimatåtgärder.

Lösningar inom cirkulär ekonomi är en viktig del av vår verksamhet. Med hjälp av Franckly, vår marknadsplats för begagnad design, kan kunder sälja sina designprodukter eller göra hållbara fynd. Vi hjälper också företag att ta steg mot en cirkulär ekonomi med vår design-leasingtjänst, som för närvarande är tillgänglig för företag i Finland. Reservdelar finns tillgängliga för en stor del av de produkter som säljs i Finnish Design Shop, och vi kommer att öka deras tillgänglighet ytterligare.

Vi gör helt enkelt produktens resa lika strömlinjeformad som Alvar Aaltos L-benstruktur och lika transparent som klarglas. Hela vägen från tillverkaren till dess nya hem, och vidare till nästa ägare – och den efter det.

100 % klimatkompenserade leveranser

Eftersom transportsektorn är en betydande källa till koldioxidutsläpp vill vi dra vårt strå till stacken för att minska dess negativa klimatpåverkan. Utsläppsfria transportsätt håller på att utvecklas, men det finns fortfarande arbete att göra. Därför uppmuntrar vi våra partners att ta ett steg mot en mer hållbar verksamhet, som att byta till fordon som drivs med el eller fossilfria bränslen.

Fram till dess att utsläppsfria leveransmetoder är allmänt tillgängliga kommer vi att se till att koldioxidavtrycket från våra leveranser kompenseras fullt ut – utan extra kostnad för våra kunder. Till vår glädje kompenserar några av våra transportpartners redan för sina utsläpp.

Finnish Design Shop kommer att kompensera sina koldioxidutsläpp genom att förvärva skogar i Finland och skydda dem inom ramen för METSO-programmet. Skogarna är viktiga kolsänkor: när skogen växer lagrar den koldioxid från atmosfären till träden och marken. Genom att etablera nya skyddsområden kan vi också skydda skogens biologiska mångfald och uppmuntra människor att utnyttja Finlands allemansrätt, det vill säga rätten att vistas i skog och mark, och alla andra naturupplevelser.

Fix

Vi stakar ut kursen mot mer hållbara val.

Våra åtgärder:

 • Vi väljer produktsortiment utifrån noggrant övervägande
 • Vi tillhandahåller databaserade uppgifter om produkternas hållbarhet genom vårt ramverk Product Sustainability Framework, en sammanställning av våra kriterier för hållbar design
 • Vi ger tips för medvetna och varaktiga val i vår Köpguide
 • Vi använder miljövänliga förpackningsalternativ, till exempel förpackningar som utvecklats av Paptic, tillverkade av förnybara råvaror

2.

Eftersom vårt produktval är noggrant handplockat väljer vi bara produkter som uppfyller våra hållbarhets- och kvalitetskriterier. Produkterna måste stå emot tidens tand, både när det gäller kvalitet och estetik. Att uteslutande satsa på äkta design är en självklarhet för oss.

I Product Sustainability Framework (PSF) presenteras våra nya hållbarhetskriterier för designprodukter, vilket gör det enklare att välja mer hållbara alternativ i samband med köp. Genom PSF får varje produkt i Finnish Design Shops webbutik ett unikt hållbarhetsbetyg. Betygen som varje produkt har fått och de hållbarhetskriterier som respektive produkt uppfyller visas på produktsidorna. Ramverket PSF är det första i sitt slag och visar vägen för hela designbranschen.

Med vår Köpguide får du hjälp att göra mer långsiktiga och hållbara val, men som fortfarande passar din egna personliga stil. Dessutom utvärderar och utvecklar vi bättre förpackningslösningar för att vara säkra på att våra leveranser alltid når fram till sina destinationer i fullgott skick. Till förpackningarna använder vi samtidigt så lite material som möjligt för att på så vis minska avfallsmängden.

Flourish

Vi skapar en blomstrande gemenskap tillsammans med alla designvänner.

Våra åtgärder:

 • Vi agerar i linje med principerna i Finnish Design Shops Uppförandekod
 • Vi förväntar oss att våra leverantörer och affärspartners alltid agerar etiskt och i linje med vår Uppförandekod för leverantörer
 • Vi är en officiell partner till Helsingfors Pride
 • Vi donerar till UN Women Finland genom vår Internationella kvinnodagen-kampanj
 • Vi lyfter fram formgivare och influencers som matchar våra värderingar genom två öppna tävlingar: FDS Award och FDS Influencer Awards
 • Vi strävar efter att visa upp mångsidigt och inkluderande innehåll i vårt onlinemagasin, Design Stories: till exempel är andelen manliga och kvinnliga presenterande intervjupersoner 50/50
 • Vi anordnar workshops kring mångfald, jämlikhet och inkludering för hela vår personal
 • Vi är en stödjande medlem i Inklusiiv, en organisation som främjar mångfald, jämlikhet och inkludering i arbetslivet
 • Workplace Designers-teamet, bestående av personal, arbetar för att utveckla vår arbetsplats
 • Vi stödjer vår personals fysiska och psykiska välbefinnande och uppmuntrar dem att föreslå utvecklingsområden i medarbetarundersökningar

3.

I vår dagliga verksamhet möter vi tillverkare, formgivare och kunder som utgör en ständigt växande gemenskap, tillsammans med vår personal. Vi vill samarbeta med organisationer och individer som delar vår passion för hållbarhet och högkvalitativ design. Vi stödjer inte bara representanter som motsvarar våra värderingar, utan vi arbetar också för att förnya designområdet och vara med och skapa en mer hållbar värld. Principerna i Finnish Design Shops Uppförandekod vägleder oss i vårt dagliga arbete och beslutsfattande.

Genom våra fortsatta ansträngningar vill vi främja mångfald och inkludering i designvärlden. Vi lyfter fram formgivare och influencers vilkas vision vi litar på utan hänvisning till ålder, könsuttryck, etnicitet eller hälsotillstånd. Till exempel ser vi till att inkludera ett mångsidigt urval av intervjupersoner i vårt onlinemagasin, Design Stories. Även om vi utvärderar mångfalden i vårt innehåll ur perspektivet av traditionella könskategorier (man och kvinna), ser vi inte kön som en binär konstruktion.

Vi uppmuntrar formgivare och varumärken att skapa produkter som framtida generationer också kan uppskatta för att uppleva glädjen i bra design, när de hanteras med lämplig omsorg. Dessutom förstärker vi rösterna från formgivare, influencers och samarbetspartners som delar vår passion för hållbarhet och högkvalitativ design. Vi förväntar oss att alla våra leverantörer och affärspartners följer vår Uppförandekod för leverantörer.

Vår gemenskap hemma blomstrar när vi ser till att ta hand om vår personal. Vi stöder våra anställdas fysiska och psykiska välbefinnande, bland annat genom att utnyttja modellen för tidigt stöd och att investera i arbeten med ledande roller. Vi erbjuder högklassig företagshälsovård, sjukvårdstjänster för psykisk hälsa och friskvårdsförmåner för anställda. Utvecklingsarbetet finslipas i nära samarbete med chefer, HR, företagshälsovård och skyddsombud.

Vi vill skapa en arbetsplats där varje individ är fri att vara sig själv och där alla känner sig trygga och hörda. Workshops kring mångfald, jämlikhet och inkludering som vi erbjuder till all personal är några av de steg som tas som en del av det pågående arbetet. Vi fortsätter att uppmuntra våra anställda att uttrycka sina åsikter. Workplace Designers-teamet, som består av medarbetare, deltar aktivt i utvecklingen av vår organisation. Vi samlar in data med en årlig medarbetarundersökning som fördjupar sig i olika teman som team-moral, engagemangsnivå och utvecklingsområden. Det säger sig självt att våra anställda har friheten att vidta åtgärder och förhandla, som en del av rättvisa arbetsvillkor.

Har du några förslag på vad vi mer kan göra för att styra vår verksamhet och designvärlden mot en mer hållbar framtid?

Hjälp oss att komma vidare

Design Stories