TS coffee table, 40 cm, black - black glass

$616.00509.00 €£469.00AU$767.00C$766.00CHF 587.00¥ 68,407SG$ 835.00$497.00411.00 €£378.00AU$619.00C$618.00CHF 474.00¥ 55,167SG$ 674.00

In stock

TS coffee table, 40 cm, black - black marble

$616.00509.00 €£469.00AU$767.00C$766.00CHF 587.00¥ 68,407SG$ 835.00$497.00411.00 €£378.00AU$619.00C$618.00CHF 474.00¥ 55,167SG$ 674.00

In stock

TS coffee table, 40 cm, black - green glass

$616.00509.00 €£469.00AU$767.00C$766.00CHF 587.00¥ 68,407SG$ 835.00$497.00411.00 €£378.00AU$619.00C$618.00CHF 474.00¥ 55,167SG$ 674.00

In stock

TS coffee table, 40 cm, black - green marble

$616.00509.00 €£469.00AU$767.00C$766.00CHF 587.00¥ 68,407SG$ 835.00$497.00411.00 €£378.00AU$619.00C$618.00CHF 474.00¥ 55,167SG$ 674.00

In stock

TS coffee table, 40 cm, black - pink glass

$616.00509.00 €£469.00AU$767.00C$766.00CHF 587.00¥ 68,407SG$ 835.00$497.00411.00 €£378.00AU$619.00C$618.00CHF 474.00¥ 55,167SG$ 674.00

Available for order

TS coffee table, 40 cm, black - white glass

$616.00509.00 €£469.00AU$767.00C$766.00CHF 587.00¥ 68,407SG$ 835.00$497.00411.00 €£378.00AU$619.00C$618.00CHF 474.00¥ 55,167SG$ 674.00

In stock

TS coffee table, 40 cm, black - white marble

$616.00509.00 €£469.00AU$767.00C$766.00CHF 587.00¥ 68,407SG$ 835.00$497.00411.00 €£378.00AU$619.00C$618.00CHF 474.00¥ 55,167SG$ 674.00

In stock

TS coffee table, 40 cm, brass - black glass

$640.00529.00 €£487.00AU$797.00C$796.00CHF 610.00¥ 71,095SG$ 868.00$516.00427.00 €£393.00AU$643.00C$642.00CHF 492.00¥ 57,334SG$ 700.00

In stock

TS coffee table, 40 cm, brass - black marble

$640.00529.00 €£487.00AU$797.00C$796.00CHF 610.00¥ 71,095SG$ 868.00$516.00427.00 €£393.00AU$643.00C$642.00CHF 492.00¥ 57,334SG$ 700.00

In stock

TS coffee table, 40 cm, brass - green glass

$640.00529.00 €£487.00AU$797.00C$796.00CHF 610.00¥ 71,095SG$ 868.00$516.00427.00 €£393.00AU$643.00C$642.00CHF 492.00¥ 57,334SG$ 700.00

In stock

TS coffee table, 40 cm, brass - green marble

$640.00529.00 €£487.00AU$797.00C$796.00CHF 610.00¥ 71,095SG$ 868.00$516.00427.00 €£393.00AU$643.00C$642.00CHF 492.00¥ 57,334SG$ 700.00

In stock

TS coffee table, 40 cm, brass - pink glass

$640.00529.00 €£487.00AU$797.00C$796.00CHF 610.00¥ 71,095SG$ 868.00$516.00427.00 €£393.00AU$643.00C$642.00CHF 492.00¥ 57,334SG$ 700.00

Available for order

TS coffee table, 40 cm, brass - white glass

$640.00529.00 €£487.00AU$797.00C$796.00CHF 610.00¥ 71,095SG$ 868.00$516.00427.00 €£393.00AU$643.00C$642.00CHF 492.00¥ 57,334SG$ 700.00

In stock

TS coffee table, 40 cm, brass - white marble

$640.00529.00 €£487.00AU$797.00C$796.00CHF 610.00¥ 71,095SG$ 868.00$516.00427.00 €£393.00AU$643.00C$642.00CHF 492.00¥ 57,334SG$ 700.00

In stock

TS coffee table 55 cm, black - black glass

$869.00719.00 €£662.00AU$1,083.00C$1,081.00CHF 829.00¥ 96,630SG$ 1,180.00$701.00580.00 €£534.00AU$874.00C$872.00CHF 669.00¥ 77,928SG$ 952.00

Available for order

TS coffee table, 55 cm, black - black marble

$869.00719.00 €£662.00AU$1,083.00C$1,081.00CHF 829.00¥ 96,630SG$ 1,180.00$701.00580.00 €£534.00AU$874.00C$872.00CHF 669.00¥ 77,928SG$ 952.00

Available for order

TS coffee table, 55 cm, black - green glass

$869.00719.00 €£662.00AU$1,083.00C$1,081.00CHF 829.00¥ 96,630SG$ 1,180.00$701.00580.00 €£534.00AU$874.00C$872.00CHF 669.00¥ 77,928SG$ 952.00

Available for order

TS coffee table, 55 cm, black - green marble

$869.00719.00 €£662.00AU$1,083.00C$1,081.00CHF 829.00¥ 96,630SG$ 1,180.00$701.00580.00 €£534.00AU$874.00C$872.00CHF 669.00¥ 77,928SG$ 952.00

Available for order

TS coffee table, 55 cm, black - pink glass

$869.00719.00 €£662.00AU$1,083.00C$1,081.00CHF 829.00¥ 96,630SG$ 1,180.00$701.00580.00 €£534.00AU$874.00C$872.00CHF 669.00¥ 77,928SG$ 952.00

Available for order

TS coffee table, 55 cm, black - white glass

$869.00719.00 €£662.00AU$1,083.00C$1,081.00CHF 829.00¥ 96,630SG$ 1,180.00$701.00580.00 €£534.00AU$874.00C$872.00CHF 669.00¥ 77,928SG$ 952.00

Available for order

TS coffee table, 55 cm, black - white marble

$869.00719.00 €£662.00AU$1,083.00C$1,081.00CHF 829.00¥ 96,630SG$ 1,180.00$701.00580.00 €£534.00AU$874.00C$872.00CHF 669.00¥ 77,928SG$ 952.00

Available for order

TS coffee table, 55 cm, brass - black glass

$918.00759.00 €£698.00AU$1,144.00C$1,142.00CHF 875.00¥ 102,006SG$ 1,245.00$740.00613.00 €£563.00AU$922.00C$921.00CHF 706.00¥ 82,263SG$ 1,005.00

Available for order

TS coffee table, 55 cm, brass - black marble

$918.00759.00 €£698.00AU$1,144.00C$1,142.00CHF 875.00¥ 102,006SG$ 1,245.00$740.00613.00 €£563.00AU$922.00C$921.00CHF 706.00¥ 82,263SG$ 1,005.00

Available for order

TS coffee table, 55 cm, brass - green glass

$918.00759.00 €£698.00AU$1,144.00C$1,142.00CHF 875.00¥ 102,006SG$ 1,245.00$740.00613.00 €£563.00AU$922.00C$921.00CHF 706.00¥ 82,263SG$ 1,005.00

Available for order

TS coffee table, 55 cm, brass - green marble

$918.00759.00 €£698.00AU$1,144.00C$1,142.00CHF 875.00¥ 102,006SG$ 1,245.00$740.00613.00 €£563.00AU$922.00C$921.00CHF 706.00¥ 82,263SG$ 1,005.00

Available for order

TS coffee table, 55 cm, brass - pink glass

$918.00759.00 €£698.00AU$1,144.00C$1,142.00CHF 875.00¥ 102,006SG$ 1,245.00$740.00613.00 €£563.00AU$922.00C$921.00CHF 706.00¥ 82,263SG$ 1,005.00

Available for order

TS coffee table, 55 cm, brass - white glass

$918.00759.00 €£698.00AU$1,144.00C$1,142.00CHF 875.00¥ 102,006SG$ 1,245.00$740.00613.00 €£563.00AU$922.00C$921.00CHF 706.00¥ 82,263SG$ 1,005.00

Available for order

TS coffee table, 55 cm, brass - white marble

$918.00759.00 €£698.00AU$1,144.00C$1,142.00CHF 875.00¥ 102,006SG$ 1,245.00$740.00613.00 €£563.00AU$922.00C$921.00CHF 706.00¥ 82,263SG$ 1,005.00

Available for order

TS coffee table, 80 cm, black - black glass

$1,256.001,039.00 €£956.00AU$1,565.00C$1,562.00CHF 1,198.00¥ 139,636SG$ 1,705.00$1,013.00838.00 €£771.00AU$1,263.00C$1,260.00CHF 966.00¥ 112,610SG$ 1,375.00

Available for order

TS coffee table, 80 cm, black - black marble

$1,256.001,039.00 €£956.00AU$1,565.00C$1,562.00CHF 1,198.00¥ 139,636SG$ 1,705.00$1,013.00838.00 €£771.00AU$1,263.00C$1,260.00CHF 966.00¥ 112,610SG$ 1,375.00

Available for order

TS coffee table, 80 cm, black - green glass

$1,256.001,039.00 €£956.00AU$1,565.00C$1,562.00CHF 1,198.00¥ 139,636SG$ 1,705.00$1,013.00838.00 €£771.00AU$1,263.00C$1,260.00CHF 966.00¥ 112,610SG$ 1,375.00

Available for order

TS coffee table, 80 cm, black - green marble

$1,256.001,039.00 €£956.00AU$1,565.00C$1,562.00CHF 1,198.00¥ 139,636SG$ 1,705.00$1,013.00838.00 €£771.00AU$1,263.00C$1,260.00CHF 966.00¥ 112,610SG$ 1,375.00

Available for order

TS coffee table, 80 cm, black - pink glass

$1,256.001,039.00 €£956.00AU$1,565.00C$1,562.00CHF 1,198.00¥ 139,636SG$ 1,705.00$1,013.00838.00 €£771.00AU$1,263.00C$1,260.00CHF 966.00¥ 112,610SG$ 1,375.00

Available for order

TS coffee table, 80 cm, black - white glass

$1,256.001,039.00 €£956.00AU$1,565.00C$1,562.00CHF 1,198.00¥ 139,636SG$ 1,705.00$1,013.00838.00 €£771.00AU$1,263.00C$1,260.00CHF 966.00¥ 112,610SG$ 1,375.00

Available for order

TS coffee table, 80 cm, black - white marble

$1,256.001,039.00 €£956.00AU$1,565.00C$1,562.00CHF 1,198.00¥ 139,636SG$ 1,705.00$1,013.00838.00 €£771.00AU$1,263.00C$1,260.00CHF 966.00¥ 112,610SG$ 1,375.00

Available for order

TS coffee table, 80 cm, brass - black glass

$1,304.001,079.00 €£993.00AU$1,626.00C$1,623.00CHF 1,244.00¥ 145,012SG$ 1,770.00$1,052.00871.00 €£801.00AU$1,311.00C$1,309.00CHF 1,003.00¥ 116,945SG$ 1,428.00

Available for order

TS coffee table, 80 cm, brass - black marble

$1,304.001,079.00 €£993.00AU$1,626.00C$1,623.00CHF 1,244.00¥ 145,012SG$ 1,770.00$1,052.00871.00 €£801.00AU$1,311.00C$1,309.00CHF 1,003.00¥ 116,945SG$ 1,428.00

Available for order

TS coffee table, 80 cm, brass - green glass

$1,304.001,079.00 €£993.00AU$1,626.00C$1,623.00CHF 1,244.00¥ 145,012SG$ 1,770.00$1,052.00871.00 €£801.00AU$1,311.00C$1,309.00CHF 1,003.00¥ 116,945SG$ 1,428.00

Available for order

TS coffee table, 80 cm, brass - green marble

$1,304.001,079.00 €£993.00AU$1,626.00C$1,623.00CHF 1,244.00¥ 145,012SG$ 1,770.00$1,052.00871.00 €£801.00AU$1,311.00C$1,309.00CHF 1,003.00¥ 116,945SG$ 1,428.00

Available for order

TS coffee table, 80 cm, brass - pink glass

$1,304.001,079.00 €£993.00AU$1,626.00C$1,623.00CHF 1,244.00¥ 145,012SG$ 1,770.00$1,052.00871.00 €£801.00AU$1,311.00C$1,309.00CHF 1,003.00¥ 116,945SG$ 1,428.00

Available for order

TS coffee table, 80 cm, brass - white glass

$1,304.001,079.00 €£993.00AU$1,626.00C$1,623.00CHF 1,244.00¥ 145,012SG$ 1,770.00$1,052.00871.00 €£801.00AU$1,311.00C$1,309.00CHF 1,003.00¥ 116,945SG$ 1,428.00

Available for order

TS coffee table, 80 cm, brass - white marble

$1,304.001,079.00 €£993.00AU$1,626.00C$1,623.00CHF 1,244.00¥ 145,012SG$ 1,770.00$1,052.00871.00 €£801.00AU$1,311.00C$1,309.00CHF 1,003.00¥ 116,945SG$ 1,428.00

Available for order

Accent cushion, blue

$83.4069.00 €£63.45AU$104.00C$104.00CHF 79.55¥ 9,274SG$ 114.00$67.2555.65 €£51.20AU$83.85C$83.70CHF 64.15¥ 7,480SG$ 91.30

In stock

Accent cushion, green

$83.4069.00 €£63.45AU$104.00C$104.00CHF 79.55¥ 9,274SG$ 114.00$67.2555.65 €£51.20AU$83.85C$83.70CHF 64.15¥ 7,480SG$ 91.30

In stock

Accent cushion, white

$83.4069.00 €£63.45AU$104.00C$104.00CHF 79.55¥ 9,274SG$ 114.00$67.2555.65 €£51.20AU$83.85C$83.70CHF 64.15¥ 7,480SG$ 91.30

In stock

Accent cushion, yellow

$83.4069.00 €£63.45AU$104.00C$104.00CHF 79.55¥ 9,274SG$ 114.00$67.2555.65 €£51.20AU$83.85C$83.70CHF 64.15¥ 7,480SG$ 91.30

In stock

Focus table lamp, black

$193.00159.00 €£147.00AU$240.00C$240.00CHF 184.00¥ 21,369SG$ 261.00$155.00129.00 €£118.00AU$194.00C$193.00CHF 148.00¥ 17,234SG$ 211.00

In stock

Halves side table, light grey

$398.00329.00 €£303.00AU$496.00C$495.00CHF 380.00¥ 44,216SG$ 540.00$321.00266.00 €£244.00AU$400.00C$399.00CHF 306.00¥ 35,658SG$ 436.00

In stock

Raw chair, grey

$1,203.00995.00 €£915.00AU$1,499.00C$1,496.00CHF 1,147.00¥ 133,723SG$ 1,633.00$970.00803.00 €£738.00AU$1,209.00C$1,207.00CHF 925.00¥ 107,841SG$ 1,317.00

In stock

Discus, large, grey

$90.6575.00 €£69.00AU$113.00C$113.00CHF 86.45¥ 10,080SG$ 124.00$73.1060.50 €£55.65AU$91.10C$90.95CHF 69.70¥ 8,129SG$ 99.25

In stock

Discus, large, red

$90.6575.00 €£69.00AU$113.00C$113.00CHF 86.45¥ 10,080SG$ 124.00$73.1060.50 €£55.65AU$91.10C$90.95CHF 69.70¥ 8,129SG$ 99.25

In stock

Discus, medium, blue

$71.3059.00 €£54.25AU$88.90C$88.70CHF 68.00¥ 7,930SG$ 96.80$57.5047.60 €£43.75AU$71.70C$71.55CHF 54.85¥ 6,395SG$ 78.05

In stock

Discus, small, blue

$54.4045.00 €£41.40AU$67.80C$67.65CHF 51.90¥ 6,048SG$ 73.85$43.8536.30 €£33.40AU$54.70C$54.60CHF 41.85¥ 4,878SG$ 59.55

In stock

Spring, set of two glasses

$71.3059.00 €£54.25AU$88.90C$88.70CHF 68.00¥ 7,930SG$ 96.80$57.5047.60 €£43.75AU$71.70C$71.55CHF 54.85¥ 6,395SG$ 78.05

In stock

Trepas Six, 6 pcs

$194.00160.00 €£148.00AU$241.00C$241.00CHF 185.00¥ 21,504SG$ 263.00$156.00130.00 €£119.00AU$195.00C$194.00CHF 149.00¥ 17,341SG$ 212.00

In stock

Esteri bowl 13 cm

$20.5517.00 €£15.65AU$25.60C$25.60CHF 19.60¥ 2,285SG$ 27.90$16.6013.75 €£12.65AU$20.65C$20.65CHF 15.80¥ 1,843SG$ 22.50

In stock

Esteri pitcher 1 L

$50.7542.00 €£38.65AU$63.30C$63.15CHF 48.40¥ 5,645SG$ 68.90$40.9533.90 €£31.15AU$51.05C$50.95CHF 39.05¥ 4,552SG$ 55.60

In stock soon

Esteri plate 19 cm

$20.4516.90 €£15.55AU$25.45C$25.45CHF 19.50¥ 2,272SG$ 27.75$16.5013.65 €£12.55AU$20.55C$20.50CHF 15.75¥ 1,832SG$ 22.40

In stock

Esteri serving platter

$28.9023.90 €£22.00AU$36.00C$35.95CHF 27.55¥ 3,213SG$ 39.20$23.3019.30 €£17.75AU$29.05C$29.00CHF 22.25¥ 2,590SG$ 31.65

In stock soon

Aalto bowl 358 mm, rose gold

$144.00119.00 €£110.00AU$180.00C$179.00CHF 138.00¥ 15,993SG$ 196.00$116.0096.00 €£88.25AU$145.00C$145.00CHF 111.00¥ 12,898SG$ 158.00

Available for order

Aalto bowl 50 x 182 mm, rose gold

$83.4069.00 €£63.45AU$104.00C$104.00CHF 79.55¥ 9,274SG$ 114.00$67.2555.65 €£51.20AU$83.85C$83.70CHF 64.15¥ 7,480SG$ 91.30

In stock

Aalto bowl 504 mm, rose gold

$193.00159.00 €£147.00AU$240.00C$240.00CHF 184.00¥ 21,369SG$ 261.00$155.00129.00 €£118.00AU$194.00C$193.00CHF 148.00¥ 17,234SG$ 211.00

In stock

Aalto bowl 60 x 358 mm, rose gold

$168.00139.00 €£128.00AU$210.00C$209.00CHF 161.00¥ 18,681SG$ 229.00$136.00113.00 €£104.00AU$169.00C$169.00CHF 130.00¥ 15,066SG$ 184.00

In stock

Aalto bowl 75 mm, clear

$48.2539.90 €£36.70AU$60.10C$60.00CHF 46.00¥ 5,363SG$ 65.45$38.9032.20 €£29.60AU$48.50C$48.40CHF 37.10¥ 4,325SG$ 52.80

In stock

Aalto bowl 75 mm, emerald

$48.2539.90 €£36.70AU$60.10C$60.00CHF 46.00¥ 5,363SG$ 65.45$38.9032.20 €£29.60AU$48.50C$48.40CHF 37.10¥ 4,325SG$ 52.80

In stock

Aalto bowl 75 mm, grey

$48.2539.90 €£36.70AU$60.10C$60.00CHF 46.00¥ 5,363SG$ 65.45$38.9032.20 €£29.60AU$48.50C$48.40CHF 37.10¥ 4,325SG$ 52.80

In stock

Aalto bowl 75 mm, rain

$48.2539.90 €£36.70AU$60.10C$60.00CHF 46.00¥ 5,363SG$ 65.45$38.9032.20 €£29.60AU$48.50C$48.40CHF 37.10¥ 4,325SG$ 52.80

In stock

Aalto bowl 75 mm, sand

$48.2539.90 €£36.70AU$60.10C$60.00CHF 46.00¥ 5,363SG$ 65.45$38.9032.20 €£29.60AU$48.50C$48.40CHF 37.10¥ 4,325SG$ 52.80

In stock

Aalto vase 220 mm, clear

$168.00139.00 €£128.00AU$210.00C$209.00CHF 161.00¥ 18,681SG$ 229.00$136.00113.00 €£104.00AU$169.00C$169.00CHF 130.00¥ 15,066SG$ 184.00

In stock

Aalto vase 220 mm, dark grey

$168.00139.00 €£128.00AU$210.00C$209.00CHF 161.00¥ 18,681SG$ 229.00$136.00113.00 €£104.00AU$169.00C$169.00CHF 130.00¥ 15,066SG$ 184.00

In stock

Aalto vase 220 mm, rain

$168.00139.00 €£128.00AU$210.00C$209.00CHF 161.00¥ 18,681SG$ 229.00$136.00113.00 €£104.00AU$169.00C$169.00CHF 130.00¥ 15,066SG$ 184.00

In stock

Aalto vase 220 mm, white

$168.00139.00 €£128.00AU$210.00C$209.00CHF 161.00¥ 18,681SG$ 229.00$136.00113.00 €£104.00AU$169.00C$169.00CHF 130.00¥ 15,066SG$ 184.00

In stock

Nappula candle holder 107 mm, steel

$54.3044.90 €£41.30AU$67.65C$67.50CHF 51.75¥ 6,035SG$ 73.65$43.8036.25 €£33.30AU$54.55C$54.45CHF 41.75¥ 4,867SG$ 59.40

Available for order

Nappula candle holder 183 mm, steel

$60.3049.90 €£45.90AU$75.20C$75.05CHF 57.55¥ 6,707SG$ 81.85$48.6540.25 €£37.00AU$60.65C$60.50CHF 46.40¥ 5,409SG$ 66.05

Available for order

Teema bowl 15 cm, dotted grey

$19.2515.90 €£14.65AU$23.95C$23.90CHF 18.35¥ 2,137SG$ 26.10$15.5012.85 €£11.80AU$19.35C$19.30CHF 14.80¥ 1,723SG$ 21.05

In stock

Teema deep plate 21 cm, dotted grey

$21.6517.90 €£16.50AU$27.00C$26.95CHF 20.65¥ 2,406SG$ 29.40$17.4514.45 €£13.30AU$21.75C$21.75CHF 16.65¥ 1,941SG$ 23.70

In stock

Teema mug 0,3 L, dotted grey

$19.9516.50 €£15.20AU$24.85C$24.85CHF 19.05¥ 2,218SG$ 27.10$16.1013.35 €£12.25AU$20.05C$20.05CHF 15.35¥ 1,789SG$ 21.85

In stock

Teema plate 16 x 16 cm, dotted grey

$28.9023.90 €£22.00AU$36.00C$35.95CHF 27.55¥ 3,213SG$ 39.20$23.3019.30 €£17.75AU$29.05C$29.00CHF 22.25¥ 2,590SG$ 31.65

In stock

Teema plate 17 cm, dotted grey

$16.3513.50 €£12.45AU$20.35C$20.30CHF 15.60¥ 1,815SG$ 22.15$13.2010.90 €£10.05AU$16.40C$16.40CHF 12.55¥ 1,464SG$ 17.90

In stock

Teema plate 21 cm, dotted grey

$19.9516.50 €£15.20AU$24.85C$24.85CHF 19.05¥ 2,218SG$ 27.10$16.1013.35 €£12.25AU$20.05C$20.05CHF 15.35¥ 1,789SG$ 21.85

In stock

Teema plate 26 cm, dotted grey

$21.6517.90 €£16.50AU$27.00C$26.95CHF 20.65¥ 2,406SG$ 29.40$17.4514.45 €£13.30AU$21.75C$21.75CHF 16.65¥ 1,941SG$ 23.70

In stock

Teema Tiimi dish 12 cm, white

$18.0514.90 €£13.70AU$22.45C$22.40CHF 17.20¥ 2,003SG$ 24.45$14.5512.05 €£11.05AU$18.10C$18.10CHF 13.85¥ 1,616SG$ 19.75

In stock

Teema Tiimi dish 9 cm, white

$15.6012.90 €£11.90AU$19.45C$19.40CHF 14.90¥ 1,734SG$ 21.20$12.6010.40 €£9.60AU$15.70C$15.65CHF 12.00¥ 1,398SG$ 17.10

In stock

Teema Tiimi rice bowl 0,3 L, white

$20.4516.90 €£15.55AU$25.45C$25.45CHF 19.50¥ 2,272SG$ 27.75$16.5013.65 €£12.55AU$20.55C$20.50CHF 15.75¥ 1,832SG$ 22.40

In stock

Teema Tiimi soup bowl 0,8 L, with lid, white

$28.9023.90 €£22.00AU$36.00C$35.95CHF 27.55¥ 3,213SG$ 39.20$23.3019.30 €£17.75AU$29.05C$29.00CHF 22.25¥ 2,590SG$ 31.65

In stock

Iittala X Issey Miyake bag, small, dark grey

$168.00139.00 €£128.00AU$210.00C$209.00CHF 161.00¥ 18,681SG$ 229.00$136.00113.00 €£104.00AU$169.00C$169.00CHF 130.00¥ 15,066SG$ 184.00

In stock

Iittala X Issey Miyake bag, small, emerald

$168.00139.00 €£128.00AU$210.00C$209.00CHF 161.00¥ 18,681SG$ 229.00$136.00113.00 €£104.00AU$169.00C$169.00CHF 130.00¥ 15,066SG$ 184.00

In stock

Iittala X Issey Miyake bag, small, ivory

$168.00139.00 €£128.00AU$210.00C$209.00CHF 161.00¥ 18,681SG$ 229.00$136.00113.00 €£104.00AU$169.00C$169.00CHF 130.00¥ 15,066SG$ 184.00

In stock

Taika bowl 1,45 L, deco black

$70.0057.90 €£53.25AU$87.25C$87.05CHF 66.75¥ 7,782SG$ 95.00$56.4546.70 €£42.95AU$70.35C$70.20CHF 53.85¥ 6,275SG$ 76.60

In stock

Taika bowl 1,45 L, deco white

$70.0057.90 €£53.25AU$87.25C$87.05CHF 66.75¥ 7,782SG$ 95.00$56.4546.70 €£42.95AU$70.35C$70.20CHF 53.85¥ 6,275SG$ 76.60

In stock

Taika deep plate 20 cm, deco black

$31.3025.90 €£23.85AU$39.05C$38.95CHF 29.85¥ 3,481SG$ 42.50$25.2520.90 €£19.25AU$31.50C$31.45CHF 24.10¥ 2,808SG$ 34.30

In stock

Taika deep plate 20 cm, deco white

$31.3025.90 €£23.85AU$39.05C$38.95CHF 29.85¥ 3,481SG$ 42.50$25.2520.90 €£19.25AU$31.50C$31.45CHF 24.10¥ 2,808SG$ 34.30

In stock

Taika deep plate 22 cm, deco black

$36.1529.90 €£27.50AU$45.05C$44.95CHF 34.50¥ 4,019SG$ 49.05$29.1524.15 €£22.20AU$36.35C$36.25CHF 27.80¥ 3,241SG$ 39.55

In stock

Taika deep plate 22 cm, deco white

$36.2530.00 €£27.60AU$45.20C$45.10CHF 34.60¥ 4,032SG$ 49.25$29.2524.20 €£22.25AU$36.45C$36.40CHF 27.90¥ 3,252SG$ 39.70

In stock

Aviva chair, beech

$270.00223.00 €£206.00AU$336.00C$336.00CHF 258.00¥ 29,970SG$ 366.00$218.00180.00 €£166.00AU$271.00C$271.00CHF 208.00¥ 24,170SG$ 295.00

In stock

Aviva chair, black

$270.00223.00 €£206.00AU$336.00C$336.00CHF 258.00¥ 29,970SG$ 366.00$218.00180.00 €£166.00AU$271.00C$271.00CHF 208.00¥ 24,170SG$ 295.00

In stock

Officina bar stool, high, galvanized, black

$405.00335.00 €£309.00AU$505.00C$504.00CHF 387.00¥ 45,023SG$ 550.00$327.00271.00 €£249.00AU$407.00C$407.00CHF 312.00¥ 36,308SG$ 444.00

In stock

Officina bar stool, high, galvanized, metallised grey

$405.00335.00 €£309.00AU$505.00C$504.00CHF 387.00¥ 45,023SG$ 550.00$327.00271.00 €£249.00AU$407.00C$407.00CHF 312.00¥ 36,308SG$ 444.00

In stock

Officina bar stool, medium, galvanized, black

$405.00335.00 €£309.00AU$505.00C$504.00CHF 387.00¥ 45,023SG$ 550.00$327.00271.00 €£249.00AU$407.00C$407.00CHF 312.00¥ 36,308SG$ 444.00

In stock

Officina bar stool, medium, galvanized, metallised grey

$405.00335.00 €£309.00AU$505.00C$504.00CHF 387.00¥ 45,023SG$ 550.00$327.00271.00 €£249.00AU$407.00C$407.00CHF 312.00¥ 36,308SG$ 444.00

In stock