Em Table 200 x 90 cm, asphalt - black

AU$3,823.002,630.00 €2,660.00 €£2,390.00$3,985.002,750.00 €$2,602.00JP¥ 279,895SG$ 3,660.002,750.00 €2,750.00 €2,750.00 €CHF 2,960.00$2,602.00C$3,365.002,218.00 €2,750.00 €2,750.00 €2,750.00 €2,750.00 €2,750.00 €2,750.00 €2,750.00 €2,750.00 €¥ 18567.0023319,00 NOK2,750.00 €2,750.00 €$2,602.00$2,602.00

Available for order

Em Table 200 x 90 cm, asphalt - ecru

AU$3,823.002,630.00 €2,660.00 €£2,390.00$3,985.002,750.00 €$2,602.00JP¥ 279,895SG$ 3,660.002,750.00 €2,750.00 €2,750.00 €CHF 2,960.00$2,602.00C$3,365.002,218.00 €2,750.00 €2,750.00 €2,750.00 €2,750.00 €2,750.00 €2,750.00 €2,750.00 €2,750.00 €¥ 18567.0023319,00 NOK2,750.00 €2,750.00 €$2,602.00$2,602.00

Available for order

Em Table 200 x 90 cm, asphalt - japanese red

AU$3,823.002,630.00 €2,660.00 €£2,390.00$3,985.002,750.00 €$2,602.00JP¥ 279,895SG$ 3,660.002,750.00 €2,750.00 €2,750.00 €CHF 2,960.00$2,602.00C$3,365.002,218.00 €2,750.00 €2,750.00 €2,750.00 €2,750.00 €2,750.00 €2,750.00 €2,750.00 €2,750.00 €¥ 18567.0023319,00 NOK2,750.00 €2,750.00 €$2,602.00$2,602.00

Available for order

Em Table 200 x 90 cm, oak - black

AU$5,992.003,700.00 €3,790.00 €£3,380.00$5,685.004,310.00 €$4,078.00JP¥ 438,673SG$ 5,736.004,310.00 €4,310.00 €4,310.00 €CHF 4,170.00$4,078.00C$5,273.003,476.00 €4,310.00 €4,310.00 €4,310.00 €4,310.00 €4,310.00 €4,310.00 €4,310.00 €4,310.00 €¥ 29100.0036546,00 NOK4,310.00 €4,310.00 €$4,078.00$4,078.00

Available for order

Em Table 200 x 90 cm, oak - ecru

AU$5,992.003,700.00 €3,790.00 €£3,380.00$5,685.004,310.00 €$4,078.00JP¥ 438,673SG$ 5,736.004,310.00 €4,310.00 €4,310.00 €CHF 4,170.00$4,078.00C$5,273.003,476.00 €4,310.00 €4,310.00 €4,310.00 €4,310.00 €4,310.00 €4,310.00 €4,310.00 €4,310.00 €¥ 29100.0036546,00 NOK4,310.00 €4,310.00 €$4,078.00$4,078.00

Available for order

Em Table 200 x 90 cm, oak - japanese red

AU$5,992.003,700.00 €3,790.00 €£3,380.00$5,685.004,310.00 €$4,078.00JP¥ 438,673SG$ 5,736.004,310.00 €4,310.00 €4,310.00 €CHF 4,170.00$4,078.00C$5,273.003,476.00 €4,310.00 €4,310.00 €4,310.00 €4,310.00 €4,310.00 €4,310.00 €4,310.00 €4,310.00 €¥ 29100.0036546,00 NOK4,310.00 €4,310.00 €$4,078.00$4,078.00

Available for order

Em Table 240 x 90 cm, asphalt - black

AU$4,602.002,940.00 €3,030.00 €£2,710.00$4,525.003,310.00 €$3,132.00JP¥ 336,892SG$ 4,405.003,310.00 €3,310.00 €3,310.00 €CHF 3,310.00$3,132.00C$4,050.002,670.00 €3,310.00 €3,310.00 €3,310.00 €3,310.00 €3,310.00 €3,310.00 €3,310.00 €3,310.00 €¥ 22348.0028067,00 NOK3,310.00 €3,310.00 €$3,132.00$3,132.00

Available for order

Em Table 240 x 90 cm, asphalt - ecru

AU$4,602.002,940.00 €3,030.00 €£2,710.00$4,525.003,310.00 €$3,132.00JP¥ 336,892SG$ 4,405.003,310.00 €3,310.00 €3,310.00 €CHF 3,310.00$3,132.00C$4,050.002,670.00 €3,310.00 €3,310.00 €3,310.00 €3,310.00 €3,310.00 €3,310.00 €3,310.00 €3,310.00 €¥ 22348.0028067,00 NOK3,310.00 €3,310.00 €$3,132.00$3,132.00

Available for order

Em Table 240 x 90 cm, asphalt - japanese red

AU$4,602.002,940.00 €3,030.00 €£2,710.00$4,525.003,310.00 €$3,132.00JP¥ 336,892SG$ 4,405.003,310.00 €3,310.00 €3,310.00 €CHF 3,310.00$3,132.00C$4,050.002,670.00 €3,310.00 €3,310.00 €3,310.00 €3,310.00 €3,310.00 €3,310.00 €3,310.00 €3,310.00 €¥ 22348.0028067,00 NOK3,310.00 €3,310.00 €$3,132.00$3,132.00

Available for order

Em Table 240 x 90 cm, oak - black

AU$6,868.004,530.00 €4,610.00 €£4,130.00$6,945.004,940.00 €$4,673.00JP¥ 502,794SG$ 6,575.004,940.00 €4,940.00 €4,940.00 €CHF 5,100.00$4,673.00C$6,044.003,984.00 €4,940.00 €4,940.00 €4,940.00 €4,940.00 €4,940.00 €4,940.00 €4,940.00 €4,940.00 €¥ 33354.0041888,00 NOK4,940.00 €4,940.00 €$4,673.00$4,673.00

Available for order

Em Table 240 x 90 cm, oak - ecru

AU$6,868.004,530.00 €4,610.00 €£4,130.00$6,945.004,940.00 €$4,673.00JP¥ 502,794SG$ 6,575.004,940.00 €4,940.00 €4,940.00 €CHF 5,100.00$4,673.00C$6,044.003,984.00 €4,940.00 €4,940.00 €4,940.00 €4,940.00 €4,940.00 €4,940.00 €4,940.00 €4,940.00 €¥ 33354.0041888,00 NOK4,940.00 €4,940.00 €$4,673.00$4,673.00

Available for order

Em Table 240 x 90 cm, oak - japanese red

AU$6,868.004,530.00 €4,610.00 €£4,130.00$6,945.004,940.00 €$4,673.00JP¥ 502,794SG$ 6,575.004,940.00 €4,940.00 €4,940.00 €CHF 5,100.00$4,673.00C$6,044.003,984.00 €4,940.00 €4,940.00 €4,940.00 €4,940.00 €4,940.00 €4,940.00 €4,940.00 €4,940.00 €¥ 33354.0041888,00 NOK4,940.00 €4,940.00 €$4,673.00$4,673.00

Available for order

Standard chair, black - oak

AU$1,042.00649.00 €670.00 €£595.00$995.00749.00 €$709.00JP¥ 76,233SG$ 997.00749.00 €749.00 €749.00 €CHF 729.00$709.00C$917.00605.00 €749.00 €749.00 €749.00 €749.00 €749.00 €749.00 €749.00 €749.00 €¥ 5057.006351,00 NOK749.00 €749.00 €$709.00$709.00

In stock

Standard SP chair, basalt - warm grey

AU$668.00415.00 €439.00 €£405.00$495.00480.00 €$455.00JP¥ 48,855SG$ 639.00480.00 €480.00 €480.00 €CHF 465.00$455.00C$588.00388.00 €480.00 €480.00 €480.00 €480.00 €480.00 €480.00 €480.00 €480.00 €¥ 3241.004071,00 NOK480.00 €480.00 €$455.00$455.00

In stock

Standard SP chair, black

AU$668.00415.00 €439.00 €£405.00$495.00480.00 €$455.00JP¥ 48,855SG$ 639.00480.00 €480.00 €480.00 €CHF 465.00$455.00C$588.00388.00 €480.00 €480.00 €480.00 €480.00 €480.00 €480.00 €480.00 €480.00 €¥ 3241.004071,00 NOK480.00 €480.00 €$455.00$455.00

In stock

Standard SP chair, ecru - basalt

AU$668.00415.00 €439.00 €£405.00$495.00480.00 €$455.00JP¥ 48,855SG$ 639.00480.00 €480.00 €480.00 €CHF 465.00$455.00C$588.00388.00 €480.00 €480.00 €480.00 €480.00 €480.00 €480.00 €480.00 €480.00 €¥ 3241.004071,00 NOK480.00 €480.00 €$455.00$455.00

In stock

Standard SP chair, japanese red - black

AU$668.00415.00 €439.00 €£405.00$495.00480.00 €$455.00JP¥ 48,855SG$ 639.00480.00 €480.00 €480.00 €CHF 465.00$455.00C$588.00388.00 €480.00 €480.00 €480.00 €480.00 €480.00 €480.00 €480.00 €480.00 €¥ 3241.004071,00 NOK480.00 €480.00 €$455.00$455.00

In stock

Tabouret Haut bar stool, dark oak

AU$1,070.00659.00 €685.00 €£595.00$1,125.00769.00 €$728.00JP¥ 78,269SG$ 1,024.00769.00 €769.00 €769.00 €CHF 740.00$728.00C$941.00621.00 €769.00 €769.00 €769.00 €769.00 €769.00 €769.00 €769.00 €769.00 €¥ 5192.006521,00 NOK769.00 €769.00 €$728.00$728.00

Available for order

Tabouret Haut bar stool, natural oak

AU$1,070.00659.00 €685.00 €£595.00$1,125.00769.00 €$728.00JP¥ 78,269SG$ 1,024.00769.00 €769.00 €769.00 €CHF 740.00$728.00C$941.00621.00 €769.00 €769.00 €769.00 €769.00 €769.00 €769.00 €769.00 €769.00 €¥ 5192.006521,00 NOK769.00 €769.00 €$728.00$728.00

Available for order